Betalningsinformation och val av betalningsintervall för avgifter inom GBGRD 2016/2017 

Betalningar av medlems- och skejtaravgifter görs via fakturor som skickas till din mailadress som du anger när du blir medlem i GBGRD.

Vi har tre olika betalningsintervaller som skejtare kan välja mellan. Terminsvis, kvartals eller månadsvis. Detaljer för varje val finns beskrivna på sidorna 2-3 i detta dokument nedan.

Sätt ett kryss i den ruta som motsvarar ditt val. Posta sedan detta dokument till kassören tillsammans med din medlemsansökan. (Adress finns längst ned i dokumentet). Om du senare vill ändra betalningsintervall gör du detta genom att maila till vår ekonomiska revisor Beata Tråcklare; beata@avastar.se 

Vad som gäller om du inte betalar dina avgifter:
Du kommer att få påminnelser på obetalda fakturor. Se till att betala dina fakturor i tid för att underlätta vårt arbete!

Enligt våra stadgar är varje skejtare skyldig att betala skejtaravgift för hela den påbörjade terminen, även om en hoppar av mitt i en termin. Vill en ändra medlemsskapsform (tex från skejare till inaktiv skejtare) ska det göras via mail till kassören innan ny termin börjar.

Styrelsen kan utfärda träningsförbud för medlemmar som inte betalat skejtaravgift i tid.

Enligt våra stadgar anses medlem som inte betalat in medlemsavgiften efter påminnelse ha begärt sitt utträde ur föreningen. En är dock skyldig att betala skejtaravgift för hela den påbörjade terminen, som beskrivet ovan. 

OBS: Medlemmar under 26 år behöver inte betala medlemsavgift för sin första termin. 

Etiketter: info från kassör

Kommentera gärna: