Så här fungerar utträde och förändring av medlemskapsform i GBGRD

Försäkring
När du blir medlem i GBGRD tecknas en försäkring för dig genom Svenska skridskoförbundet. 
OBS! Försäkring tecknas ej för dig som blir medlem efter den 7 januari
(under vårtermin) respektive 7 augusti (hösttermin).

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under tävling eller organiserad träning som utförs av GBGRD eller andra föreningar kopplade till Svenska skridskoförbundet. Samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Försäkringen gäller också under resor. Du behöver en privat hemförsäkring med reseskydd under utlandsresor för att täcka försäkring av resgods. Du kan behöva kolla med ditt försäkringsbolag vilka villkor som gäller vid utlandsresor. Mer info om försäkring:


http://www.skridsko.se/svenskaskridskoforbundet/licensochforsakring/tavlingslicens/

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/skridsko


GÅ UR FÖRENINGEN
Om du vill sluta vara medlem i GBGRD, eller ändra form av medlemskap från till exempel skejtare till inaktiv skejtare, maila till kassor@gbgrollerderby.se. 

Enligt våra stadgar är varje skejtare skyldig att betala skejtaravgift för hela den påbörjade terminen, även om en hoppar av mitt i en termin. Det betyder att en får fortsätta betala skejtaravgift terminen ut, även om en slutar vara medlem mitt i en termin. 

ÄNDRA FORM AV MEDLEMSKAP
Vill en ändra medlemsskapsform (tex från skejare till inaktiv skejtare) ska det göras via mail till kassören innan ny termin börjar. Om en vill ändra från skejtare till inaktiv skejtare mitt i en termin måste en fortfarande betala skejtaravgift för hela terminen. 

Den här informationen hittar du även numera längst ner på sidan [Info från kassör]

Etiketter: info från kassör