Glöm inte att betala in din medlemsavgift för HT 2014. Betalningen ska vara inne senast 10 augusti!

För dig som betalar terminsvis:
Betala 1000 kr till BG: 633-0021
(250 kr medlemsavgift + åkaravgifter aug-dec 150x5=900kr)

För dig som betalar kvartalsvis:
Betala 550 kr till BG: 633-0021
(250 kr medlemsavgift + åkaravgifter aug-sept 150x2=300kr)

För dig som betalar månadsvis:
Betala 400 kr till BG: 633-0021
(250 kr medlemsavgift + åkaravgift aug 150kr)


 

Etiketter: info från kassör